Mi az az Útlemondási biztosítás?


Útlemondási biztosítás kötésekor a D.A.S. Jogszerviz szakembere szerint a biztosító sem rossz időjárási körülmények, sem pedig a munkahely által ki nem adott szabadság esetén nem fizet, ezeket a biztosító nem tekinti biztosítási eseménynek.


Az ügyfél kizárólag a szerződésben egyértelműen meghatározott esetekben számíthat kártérítésre, mint például a szerződés megkötése után előforduló betörés, vagy a biztosított ügyfél – vagy magyarországi állandó bejelentett lakhellyel rendelkező közvetlen hozzátartozója – elhalálozása, esetleg elemi káresemény bekövetkezte, mely miatt a biztosított nem tud elutazni. Ezekben az esetekben – amennyiben az utazásképtelenség egyértelmű – a biztosítottnak megtérítik az utazást szervező cég által vissza nem fizetett összeg egy részét, miután az önrész levonásra került.

Az útlemondási biztosítás konstrukcióban találhatók kizárt kockázatnak minősülő tételek, ami azt jelenti, hogy ezek előfordulásakor nem áll fenn a biztosítónak térítési kötelezettsége. Példa erre, amikor egy utazást megelőzően az ügyfélnél krónikus, visszatérő, elhúzódó betegségre utaló jelek mutatkoznak, e miatt nem tud elutazni, vagy ha az utazásképtelenség oka kábítószeres, alkoholos befolyásoltság, vagy erre utaló következmények.

Az útlemondási biztosítás díja minden esetben személyre szabottan kerül megállapításra a részvételi díj arányában, szem előtt tartva az utazásszervező éppen érvényes utazási szerződését. A fizetendő díj nagysága az utazásszervezővel létrejött megállapodás foglalja magában és a tapasztaltak azt bizonyítják, hogy ez a plusz kiadás elég jó befektetésként működik.