Ki mennyit adózik Európa szerte?


Hazánk élen jár az adóterhek növekedését illetően nem csak az Uniót, de egész Európát illetően még abban a viszonylatban is, hogy az Uniós tagállamok részéről beszedett adó tekintetében 38,8 százalékról 39,4-re nőtt a hazai GDP a 2011 és 2012 között eltelt időszakban. Ehhez képest az egész euro zónát nézve ebben az intervallumban az adóterhek GDP-hez képesti aránya 40,4 százalékra nőtt 39,5 százalékról. Sajnos arra lehet számítani, hogy Magyarországon ez az adóteher növekedés nem fog megállni.


Az uniós statisztikákból azt lehet kiolvasni, hogy a tagállamok közötti eltérés igen nagymértékű. Érdemes megnézni, ki mennyit adózik Európa szerte. Vannak olyan országok, ahol az eltérés nagysága a 40 százalékot bőven meghaladja, ilyen például Ausztria, Franciaország, Belgium, Olaszország, Svédország, Finnország, sőt Dániában több mint 48 százaléknyi az eltérés. Hat olyan uniós országot láthatunk, ahol az adóelvonás GDP-hez viszonyított nagyságrendje kisebb, mint 30 százalék, így Szlovákia, Románia, Írország, Lettország, Litvánia és Bulgária.

A GDP-hez képest mérten az állami adóterhek növekedése tehát nálunk volt a legnagyobb mértékű, e mellett viszont az is igaz, hogy a fogyasztást terhelő adókból 2011 évben az államkasszába az összes hazai adóbevétel 39,1 százaléka folyt be, 2012-ben pedig ez már 40 százalékra emelkedett. Ezzel szemben ebben az időszakban ez a mutató az Unióban 28,9 százalék helyett 28,5-re esett. Érdemes megvizsgálni hazánkban a munkát terhelő adók alakulását is, a 2011-2012-es időszak alatt ez a mutató nem változott, az állami bevételhez viszonyítva a tőkére vetített adóarány 13, és 13,5 százalék között mozgott. A munkára kirótt elvonás átlagosan uniós szinten 2012-ben 36,1 százalékra növekedett az előzőz 35,8 helyett, e közben az euro zónát tekintve az átlag jövedelem kulcs 37,7 százalékról 38,5-re nőtt.

Hazai viszonylatban 2012-ben az állami elvonás a bérekre vonatkozóan 2012 során 39,8 százalék volt szemben a 2011-es 38,2-vel, a fogyasztás tekintetében pedig átlag 28,1 százalékra nőttek az adóterhek az addigi 26,8-al szemben.